Studiekosten kind van de werknemer

Als werkgever heeft u de mogelijkheid iets te doen met de studiekosten van de kinderen van uw werknemers. Er zijn verschillende mogelijkheden om studiekosten voor kinderen van werknemers (deels) te vergoeden. We lichten graag drie mogelijkheden toe. 

Bruteren vergoeding

De eerste optie is het vergoeden van de studiekosten via de werknemer zelf. Als deze niet ten laste komt van de vrije ruimte c.q. eindheffingsloon dan moeten we deze netto-vergoeding gaan bruteren. De vergoeding is op deze manier belast loon en wordt op de gebruikelijke manier belast met de inhouding van loonheffingen. Daarnaast betaalt men over de vergoeding ook de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) en de werknemersverzekeringen. Financieel is dit niet de meest gunstige mogelijkheid en daardoor de minst interessante.

Eindheffingsloon werknemer / Vrije ruimte WKR 2021

Eindejaarstip 1 had als onderwerp de werkkostenregeling (WKR). De WKR biedt ook mogelijkheden voor het vergoeden van de studiekosten van het kind van de werknemer. De vergoeding die de werknemer ontvangt kan worden aangewezen als eindheffingsloon en komt daarmee ten laste van de vrije ruimte. Zowel dit jaar als ook vorig jaar is de vrije ruimte extra verhoogd als crisismaatregel in verband met corona. Let wel op dat bij een overschrijding van de vrije ruimte er 80% eindheffing worden betaald. Belangrijke voorwaarde is dat de hoogte van de vergoeding gebruikelijk is.

Vergoeden aan het kind zelf

De vergoeding van de studiekosten kan ook direct aan het kind worden overgemaakt. Het kind zal dan op de loonlijst worden gezet voor de verwerking van deze vergoeding en geniet dan loon uit een dienstbetrekking van een ander. Op de gebruikelijke manier worden er loonheffingen ingehouden op de vergoeding. De werknemer (het kind) verricht geen arbeid voor de vergoeding en daarom is de groene tabel van toepassing. In dit geval zullen er geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn.
De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet zal moeten worden betaald als de vergoeding een periodieke uitkering is, indien het een eenmalige uitkering is dan zijn we deze heffing niet schuldig.

Indien de werknemer (het kind) geen andere inkomsten heeft kan het zijn dat er geen loonheffingen schuldig zijn, in dit geval is het brutobedrag gelijk aan het nettobedrag.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande mogelijkheden voor uw personeel of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Salarisbureau Bogaard via 06 12 24 78 87 of ranco@salarisbureaubogaard.nl 

Ranco Bogaard

Wie is Ranco Bogaard?

Als salarisadministrateur bij verschillende bedrijven heb ik ondertussen een gedegen kennis opgebouwd van verschillende softwarepakketten, wet- en regelgeving en CAO’s die bij dit werk komen kijken. Jarenlange ervaring wijst uit dat persoonlijk contact zeer gewaardeerd wordt en dat ik over veel vraagstukken met u in gesprek kan gaan om tot een voor u werkbare oplossing te komen.

Referenties

Ranco is een harde werker met veel kennis in zijn vakgebied. Hij heeft ons de afgelopen periode uit de brand geholpen door nieuwe klanten te bouwen en live payrolls over te nemen. Als wij weer omhoog zitten, dan zal ik hem zeker nogmaals benaderen.

Tania Pardo

Fijn samengewerkt met Ranco. De projecten werden goed en zorgvuldig opgepakt. We waren hier erg mee geholpen!

Iris Langelaan

Wij hebben tijdens een interim opdracht Ranco zijn kennis en inzet mogen ervaren en dit was een prettige samenwerking. Ranco, nogmaals bedankt voor je steun.

Bas DalMulder