Subsidie scholingsactiviteiten per 1 maart 2022

Vanaf 1 maart kunt u subsidie aanvragen voor het volgen van scholingsactiviteiten. We lichten de nieuwe subsidieregeling voor scholingsactiviteiten graag toe. Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Vanaf 2024 zal er geen budget voor worden vrijgemaakt. Het aanvraagtijdvak van maandag 1 mei 2023 gaat door zoals gepland. Voor dit tijdvak is 32 miljoen euro beschikbaar. 

Vanaf 1 maart 2022 is er een subsidie beschikbaar voor het volgen van scholingsactiviteiten. De fiscale aftrek voor scholing is per 1 januari 2022 komen te vervallen en deze subsidie komt daarvoor in de plaats.  Deze subsidie is geregeld in de subsidieregeling STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie-budget). In deze regeling staat wie het STAP-budget aan kan vragen, voor welke scholingsactiviteiten ze geldt en onder welke voorwaarden.

Met deze subsidie wil de overheid het leren tijdens een loopbaan stimuleren. Door het volgen van een opleiding, training of cursus blijft u zich ontwikkelen. Met het aanvragen van het STAP-budget wordt de stap om aan een nieuwe opleiding te beginnen makkelijker gemaakt. Het is mogelijk u te laten om- of bijscholen en zo de kans te vergroten uw huidige baan te behouden of een nieuwe baan te vinden. Het UWV zal de subsidieregeling uitvoeren.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Iedereen die een band met de Nederlandse arbeidsmarkt heeft kan de subisidie aanvragen. Hiervan is sprake als de persoon in kwestie aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent tenminste 18 jaar en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt
 • U bent EU-burger of bent een familielid van een Unieburger
 • U bent in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen. 

Voor welke scholingsactiviteiten kan subsidie aangevraagd worden?

De scholingsactiviteiten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De scholing moet worden aangeboden door OCW-erkende opleiders
 • Een beperkt aantal branche en sector erkende opleidingen en trainingen komt in aanmerking voor de subsidie
 • De opleidingen en trainingen worden gegeven door opleiders met een NRTO-keurmerk
 • De scholingsactiviteit moet leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of diploma dat is opgenomen in het NLQF-register.

Er komt een scholingsregister waarin alle scholingsactiviteiten zijn opgenomen waarvoor het STAP-budget aangevraagd kan worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een kwaliteitskader en toelatingsproces voor de toelating van meer opleiders aan dit scholingsregister. Het register is te vinden op www.stapuwv.nl.

Voorwaarden scholingssubsidie 

 • Per jaar kan er voor één scholingsactiviteit STAP-budget worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is het bedrag van de scholingsactiviteit en maximaal € 1.000,-.  
 • De deelnemer aan de scholingsactiviteit vraagt het STAP-budget aan. Het UWV betaald de factuur van de opleider.
 • Het beschikbare STAP-budget is verdeeld over verschillende aanvraagperiodes. De eerste periode zal op 1 maart aanstaande starten. Elke twee maanden zal een nieuwe aanvraagperiode starten. Wanneer het budget in een bepaalde periode op is, kan men de volgende periode opnieuw een aanvraag indienen.

Subsidieaanvraag scholingsactiviteiten

Volg onderstaande stappen om je STAP-budget aan te vragen bij het UWV. 

 1. Meld je aan voor een opleiding, cursus of training die vermeld staat in het scholingsregister.
 2. U ontvangt na aanmelding automatisch een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs van de opleider. 
 3. Ga naar het STAP-portaal van het UWV, vraag een STAP-budget aan en upload het aanmeldingsbewijs. 
 4. Na goedkeuring van het UWV wordt het STAP-budet als voorschot uitbetaald aan de opleider en kunt u zich ontwikkelen. 
 5. Binnen 3 maanden na afloop van de opleiding, cursus of training controleert het UWV of de scholing is afgerond en of aan alle verplichtingen voor de subsidieregeling is voldaan. 

Stappenplan aanvragen STAP-budget

 

Wilt u meer informatie over de subsidie voor scholingsactiviteiten?

Wilt u meer informatie over de subsidie voor scholingsactiviteiten of de mogelijkheden van deze subsidie voor uw medewerkers bekijken? Neem dan contact op met Salarisbureau Bogaard.

Ranco Bogaard

Wie is Ranco Bogaard?

Als salarisadministrateur bij verschillende bedrijven heb ik ondertussen een gedegen kennis opgebouwd van verschillende softwarepakketten, wet- en regelgeving en CAO’s die bij dit werk komen kijken. Jarenlange ervaring wijst uit dat persoonlijk contact zeer gewaardeerd wordt en dat ik over veel vraagstukken met u in gesprek kan gaan om tot een voor u werkbare oplossing te komen.

Subsidieregeling Praktijkleren 2022

Heeft u afgelopen schooljaar een leerling in dienst gehad en begeleid? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Een regeling die u tegemoet komt voor kosten die zijn verbonden aan de begeleiding van een leerling

Disclaimer

Salarisbureau Bogaard werkt hard om de inhoud van de blogs zo actueel mogelijk te houden. Echter is het mogelijk dat inhoud verouderd is of er een andere regeling relevanter is. Salarisbureau Bogaard is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste inhoud in de blogs. Heeft u vragen over de inhoud van een blog en of deze nog geldig is? Neem contact met ons op.