Subsidieregeling Praktijkleren 2022

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden voor een leerling/student? Met de subsidieregeling praktijkleren heeft u recht op een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van de leerling of student 

Voor leerlingen die een praktijkleer- of werkplaats hebben bij een erkend leerbedrijf, is er de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een subsidie Praktijkleren.

Dit geldt voor leerlingen van het:

 • Vmbo-2 en Entree Opleiding;
 • Mbo (Een beroepsbegeleidende leerweg);
 • Hbo (Duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving,
 • gezondheidszorg, gedrag & maatschappij);
 • Promovendi en Toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding);
 • Voortgezet speciaal onderwijs (alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking)
 • Praktijkonderwijs (alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking)

Om in aanmerking te komen moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s).
 • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.
 • U wordt verplicht gesteld om de aanwezigheidsregistratie van de deelnemers en de urenregistratie van de praktijkbegeleider bij te houden.

De subsidie kan worden aangevraagd bij het RVO – de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze aanvraag is per studiejaar en wordt achteraf ingediend. Het studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit jaar – 2022 - moet de aanvraag ingediend worden tussen 2 juni en 16 september. Dit kan op de website van het RVO en de beslissing op de aanvraag wordt voor het eind van het jaar gegeven.

Let op: Er is geen volledig jaar aan begeleiding nodig om subsidie aan te vragen. De berekening van de subsidie is naar tijdsgelang.

Heeft u vragen over de subsidieregeling praktijkleren?

Ranco Bogaard

Wie is Ranco Bogaard?

Als salarisadministrateur bij verschillende bedrijven heb ik ondertussen een gedegen kennis opgebouwd van verschillende softwarepakketten, wet- en regelgeving en CAO’s die bij dit werk komen kijken. Jarenlange ervaring wijst uit dat persoonlijk contact zeer gewaardeerd wordt en dat ik over veel vraagstukken met u in gesprek kan gaan om tot een voor u werkbare oplossing te komen.

Subsidie scholingsactiviteiten per 1 maart 2022

Dit is de laatste kans om gebruik te maken van het STAP-budget. Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen.

Disclaimer

Salarisbureau Bogaard werkt hard om de inhoud van de blogs zo actueel mogelijk te houden. Echter is het mogelijk dat inhoud verouderd is of er een andere regeling relevanter is. Salarisbureau Bogaard is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste inhoud in de blogs. Heeft u vragen over de inhoud van een blog en of deze nog geldig is? Neem contact met ons op.