Update: DGA en de werkkostenregeling 2022

Ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA) geldt de werkkostenregeling. Toch zien we in de praktijk vaak dat deze DGA's niet optimaal gebruik maken van de WKR. Benut u als DGA optimaal de WKR?

Wat is de werkkostenregeling (WKR)

Met de werkkostenregeling kunt u als werkgever zelf bepalen wat u onbelast aan uw werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. Denk aan cadeaubonnen, sportabonnementen of kerstpakketten. Het bedrag dat u zelf onbelast mag besteden, noemen we de vrije ruimte.

De vrije ruimte in 2022 is vastgesteld op 1,7% over een fiscaal loon tot en met €400.000. Boven de €400.000 is de vrije ruimte 1,18%. Als uw bedrag boven de grens komt van de vastgestelde vrije ruimte betaalt u over het bedrag boven de grens 80% belasting. De vrije ruimte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. 

Heeft u nog vrije ruimte?

1. Bepaal de vrije ruimte op basis van de loonsom. Neem hiervoor het fiscaal loon / loon loonheffingen. De vrije ruimte is 1,7% over dit bedrag. De vrije ruimte over de loonsom boven € 400.000,- is 1,18% x dit bedrag.

2. Bekijk of er vergoedingen en/of verstrekkingen zijn gedaan die ten laste van de vrije ruimte worden geboekt.

3.  Aan de hand van de uitkomsten van stap 1 en 2 kan men berekenen of er nog vrije ruimte is. Als de vrije ruimte het toelaat kan de DGA zichzelf een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 2.400,-. Het kan ook zijn dat het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte overschrijdt. In dat geval dient er 80% eindheffing betaald te worden over de overschrijding. Dit percentage lijkt heel erg hoog maar kan voordeliger zijn dan het vergoeden via het reguliere loon. Dit is vaak het geval bij werknemers waarvoor het hoogste belastingtarief geldt.

Concernregeling

In de WKR is er ook een concernregeling waarvoor gekozen kan worden. In dat geval worden de loonsom van de holding/DGA-BV en de werk-BV bij elkaar opgeteld.

Er is sprake van een concern als:

  • Een werkgever een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft.
  • Een andere werkgever een belang van ten minste 95% in een werkgever heeft.
  • Een derde een belang heeft van ten minste 95% in een werkgever en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Als het besluit wordt genomen om de concernregeling toe te passen, dan kan de vrije ruimte van de werk-BV worden uitbetaald in de holding/DGA-BV.

Het is niet altijd aantrekkelijk om gebruik te maken van deze concernregeling. Doordat de loonsommen bij elkaar worden opgeteld, komt men eerder aan een loonsom van € 400.000,-. Over dit meerdere geldt een verlaagd opbouwpercentage.

Hulp nodig bij het vaststellen van de vrije ruimte in uw werkkostenregeling? 

Wij kijken graag met u mee naar uw specifieke situatie en hoe we daarin zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de Werkkostenregeling. Neem contact op met Salarisbureau Bogaard.

Ranco Bogaard

Wie is Ranco Bogaard?

Als salarisadministrateur bij verschillende bedrijven heb ik ondertussen een gedegen kennis opgebouwd van verschillende softwarepakketten, wet- en regelgeving en CAO’s die bij dit werk komen kijken. Jarenlange ervaring wijst uit dat persoonlijk contact zeer gewaardeerd wordt en dat ik over veel vraagstukken met u in gesprek kan gaan om tot een voor u werkbare oplossing te komen.

Werkkostenregeling 2023

Met de werkkostenregeling kunt u uw werknemers een onbelaste vergoeding geven. Met deze zogeheten vrije ruimte kunt u als werkgever alle kanten mee uit.

Werkkostenregeling 2021

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om uw werknemers een onbelaste vergoeding te geven onder de werkkostenregeling (WKR). Het totaalbedrag aan vergoedingen moet wel binnen de vrije ruimte blijven. 

Disclaimer

Salarisbureau Bogaard werkt hard om de inhoud van de blogs zo actueel mogelijk te houden. Echter is het mogelijk dat inhoud verouderd is of er een andere regeling relevanter is. Salarisbureau Bogaard is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste inhoud in de blogs. Heeft u vragen over de inhoud van een blog en of deze nog geldig is? Neem contact met ons op.